HEM VÀ HECO tiếp tục được SIEMENS lựa chọn là đối tác ủy quyền tại VIỆT NAM

Ngày 26 tháng 10 năm 2018, tại thành phố Đà Nẵng,Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội – HECO và Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM tiếp tục được SIEMENS lựa chọn là đối tác ủy quyền tại Việt Nam ngành hàng Dịch vụ và sửa chữa máy điện quay công suất lớn.

Qua đó, khẳng định về chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp trong các sản phẩm mà HECO và HEM đang cung cấp.

Dưới đây là chứng nhận giữa  SIEMENS và HECO.

 

 

HEM VÀ HECO tiếp tục được SIEMENS lựa chọn là đối tác ủy quyền tại VIỆT NAM

HEM VÀ HECO tiếp tục được SIEMENS lựa chọn là đối tác ủy quyền tại VIỆT NAM

HEM VÀ HECO tiếp tục được SIEMENS lựa chọn là đối tác ủy quyền tại VIỆT NAM

HEM VÀ HECO tiếp tục được SIEMENS lựa chọn là đối tác ủy quyền tại VIỆT NAM

HEM VÀ HECO tiếp tục được SIEMENS lựa chọn là đối tác ủy quyền tại VIỆT NAM
HEM VÀ HECO tiếp tục được SIEMENS lựa chọn là đối tác ủy quyền tại VIỆT NAM

Tin Khác