• CÔNG TƠ ĐIỆN 1 PHA CƠ KHÍ KIỂU CV

  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 541
  • Files:
  • _masp : CÔNG TƠ ĐIỆN 1 PHA CƠ KHÍ KIỂU CV

Thông tin sản phẩm

Công tơ điện 1 pha 2 dây loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng dạng hữu công (kWh) ở lưới điện xoay chiều 1 pha 2 dây.

Bình luận

CÔNG TƠ ĐIỆN 1 PHA CƠ KHÍ KIỂU CV

CÔNG TƠ ĐIỆN 1 PHA CƠ KHÍ KIỂU CV

CÔNG TƠ ĐIỆN 1 PHA CƠ KHÍ KIỂU CV

CÔNG TƠ ĐIỆN 1 PHA CƠ KHÍ KIỂU CV

CÔNG TƠ ĐIỆN 1 PHA CƠ KHÍ KIỂU CV
CÔNG TƠ ĐIỆN 1 PHA CƠ KHÍ KIỂU CV