THAY MỚI ỐNG TẢN NHIỆT GIÀN LÀM MÁT

HECO SERVICE.

Thay mới ống tản nhiệt cho giàn làm mát Máy phát 21MW với tiến độ gấp và đảm bảo chất lượng.

Cam kết đập ứng tiến độ, chất lượng, sự đền đáp là niềm tin của khách hàng.

THAY MỚI ỐNG TẢN NHIỆT GIÀN LÀM MÁT

THAY MỚI ỐNG TẢN NHIỆT GIÀN LÀM MÁT

THAY MỚI ỐNG TẢN NHIỆT GIÀN LÀM MÁT

THAY MỚI ỐNG TẢN NHIỆT GIÀN LÀM MÁT

THAY MỚI ỐNG TẢN NHIỆT GIÀN LÀM MÁT
THAY MỚI ỐNG TẢN NHIỆT GIÀN LÀM MÁT

Tin Khác