SỬA CHỬA MÁY PHÁT ĐIỆN

 

Sửa chữa máy phát điện công suất 1910kW.

Đây là trái tim của giàn khoan dầu khí Đại Hùng. Các công việc được thực hiện ở Heco từ tháo lắp, sửa chữa, căn chỉnh hiệu chỉnh và chạy thử phát điện đảm bảo các yêu cầu khắt khe và an toàn ngoài biển. Heco và Hem là hai đơn vị có đầy đủ điều kiện và năng lực về máy móc thiết bị, kinh nghiệm để thực hiện sửa chữa các sản phẩm của Đại Hùng.