• ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG

  • Dòng sản phẩm động cơ điện 1 pha của  HECOcó dải tốc độ từ 1400 – 2950 vg/ph và công suất từ 0.25 kW – 2.2 kW, bao gồm 4 loại chính: Động cơ 1 pha có tụ điện làm việc (ký hiệu KCL), Động cơ 1 pha khởi động bằng điện trở (ký hiệu KCR), Động cơ 1 pha có tụ khởi động và tụ làm việc (ký hiệu KCT), Động cơ 1 pha có tụ khởi động (ký hiệu KCK).
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 384
  • Files: doc3-1488.pdf

Thông tin sản phẩm

Dòng sản phẩm động cơ điện 1 pha của  HECOcó dải tốc độ từ 1400 – 2950 vg/ph và công suất từ 0.25 kW – 2.2 kW, bao gồm 4 loại chính:

Động cơ 1 pha có tụ điện làm việc (ký hiệu KCL),
Động cơ 1 pha khởi động bằng điện trở (ký hiệu KCR),
Động cơ 1 pha có tụ khởi động và tụ làm việc (ký hiệu KCT),
Động cơ 1 pha có tụ khởi động (ký hiệu KCK).

Bình luận

ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG

ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG

ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG

ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG

ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG
ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG