• ĐỘNG CƠ BƠM CHÌM

  • Máy bơm chìm đẩy nước lên bề mặt bằng cách biến lực đẩy ly tâm từ các bánh công tác thành động lực tạo ra năng lượng áp suất. Điều này được thực hiện khi nước được tràn vào bơm: Đầu tiên nước đi vào thông qua của hút, tràn đến buồng bơm nơi các cánh quạt đẩy nước thông qua bộ khuếch tán. Từ đó, nước được đẩy lên bề mặt.
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 785
  • Files: hemdongcodien1-1-4803.pdf

Thông tin sản phẩm

Máy bơm chìm đẩy nước lên bề mặt bằng cách biến lực đẩy ly tâm từ các bánh công tác thành động lực tạo ra năng lượng áp suất. Điều này được thực hiện khi nước được tràn vào bơm: Đầu tiên nước đi vào thông qua của hút, tràn đến buồng bơm nơi các cánh quạt đẩy nước thông qua bộ khuếch tán. Từ đó, nước được đẩy lên bề mặt.

Bình luận

ĐỘNG CƠ BƠM CHÌM

ĐỘNG CƠ BƠM CHÌM

ĐỘNG CƠ BƠM CHÌM

ĐỘNG CƠ BƠM CHÌM

ĐỘNG CƠ BƠM CHÌM
ĐỘNG CƠ BƠM CHÌM