Dịch vụ

Thay mới bộ dây Stator máy phát 344 KVA cho tàu biển

Thay mới bộ dây Stator máy phát 344 KVA cho tàu biển

Xem thêm