Dịch vụ

Thay mới bộ dây Stator động cơ trung thế 450kW - 3000v/p - 6,6kV

Thay mới bộ dây Stator động cơ trung thế 450kW - 3000v/p - 6,6kV

Xem thêm